Panitikan pagdating ng kastila

Posted by / 05-Mar-2020 03:59

Panitikan pagdating ng kastila

Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.Pagkaraang ipakilala nina Raha Kolambu at Raha Siagu si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu.

Una, ang halos malawakang pagsanib ng sinaunang mga tao sa Pilipinas sa Katolisismong Romano.

Kabilang dito ang pag-aalsang pinamunuan ni Diego Silang mula sa Ilocos ng Hilagang Luzon, kung kailan nagtatag si Silang ng isang pamahalaang nagsasarili na nakikipag-ugnayan sa mga Britaniko.

Pagkaraan ng pagbabalik ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas, nagsagawa si José Basco y Vargas, ang gobernador ng Pilipinas mula 1778 hanggang 1787, ng magkakasunod na mga reporma na naglalayong mapainam ang kaunlaran ng ekonomiya ng kolonya.

Ikalawa, ang pagkakalikha ng mga piling tao na nag-aari ng mga lupain.

Manila is the city of polar extremes; from flashy and glossy malls catering to high fashion and middle class society to the slums and garbage dumps, the gritty visual background of informal settlers that inspired many an indie film.

panitikan pagdating ng kastila-58panitikan pagdating ng kastila-17panitikan pagdating ng kastila-39

Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.